Anna och Fredrik på skogshyddegränd. Konvertering från el till vattenburet system med bergvärme.