Miljö och Kvalitetsplan

Kvalitetsplan

Miljo

 • ställa kundens önskemål och krav i centrum.
 • utföra uppdraget med den kvalitet som kunden förväntar sig.
 • ta ett totalt ansvar från uppdragets början till dess slut.
 • följa och ta fram anpassade egenkontroller.
 • utföra uppdraget inom tidsramarna.

Miljöplan

Vi skall aktivt styra verksamheten för en bättre miljö i alla led.

Det innebär att vi bla ska:

 • källsortera avfall i så stor utsträckning som möjligt.
 • effektivisera transporterna.
 • välja miljöcertifierade leverantörer om möjligt.
 • använda oss av förnyelsebar energi i så stor utsträckning som möjligt.
 • föreslå och välja så effektiva produkter som möjligt både för oss och våra kunder.
 • hantera och förvara så lite kemikalier som möjligt men det skall göras på lämpligt sätt.