Bli energismart du också

Värmepumpar

Att investera i en värmepump kan göra att du sänker din värmekostnad rejält – och att du samtidigt bidrar till en bättre miljö.

Bergvärmepumpar

Bergvärme är en effektiv värmekälla som dessutom kan användas till svalkande kyla under sommaren. En investering som lönar sig i längden. I branschen brukar man säga att återbetalningstiden ligger på mellan 5-7 år. 

Luft/vattenvärmepumpar

En vanlig och populär typ av värmepump där energin utvinns ur utomhusluften och senare fördelar den som värme via radiatorer eller golvvärme. Enkel installation och relativt låg investeringskostnad. 

Luft/vattenvärmepumpar i splitutförande

Ett extremt tyst och utrymmeseffektivt alternativ bestående av en inomhus- och en utomhusenhet. Den kompakta inomhusenheten består av cirkulationspump, kondensor och styr- och säkerhetsteknik och tillåter därför en flexibel placering. Utomhusenheten innehåller fläkt, förångare och kompressor – alltså allting som kan orsaka brus. 

Solenergi

Det finns många fördelar med egenproducerad el. Solel är bra för både miljön och plånboken, håller länge – och gör dig mindre känslig för prissvängningar vad gäller el.

Har du begränsat med plats på taket så är det en bra idé att försöka få ut så mycket el som möjligt med så få solceller som möjligt (till ett lite högre pris). Här vill du prioritera en hög verkningsgrad. Om utrymmet inte är något problem så kan du ha fler solpaneler till ett lite lägre pris.

* De vanligaste typerna av solceller på den svenska marknaden är monokristallina och polykristallina solceller. De förstnämnda har en verkningsgrad på mellan 15-22 procent medan de polykristallina solcellsmodulerna brukar ligga på runt 15-17 procent.  Solcellerna som används på monokristallina moduler har något rundade kanter och har oftast svart färg, medan de polykristallina solcellerna ofta är blåaktiga och innehåller rektangulära solceller. Båda baseras på kisel.

Vi hjälper dig att hitta alternativet som passar bäst för dig!